ГРИЙН УЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Дружеството Грийн Уей е създадено с идея да популяризира и насърчава дейности за опазване на околната среда. Ние се стремим да поощряваме най-оптималното използване на ресурсите, тъй като те са ограничени. Това е много важен елемент от процеса на съхраняване на природата.

Компанията ни има за цел да подпомага опазване на здравето на хората, предлагайки биоразградими изделия. Пример за това е и поканата за участие в „Асоциaция на вносителите и производителите на Биопродукти."

Можем да изтъкнем седем предимства на нашите продукти:

1. Българският пазар има нужда от тези продукти

За нарастващия интерес към този вид стока съдим от многобройните ни

контакти с водещи вериги магазини.

Имаме директни покани за продажби от едни вериги и сме в процес на

преговори с други. Сред тях фигурират имената на водещи вериги за хранителни и

нехранителни стоки, лидери в сферата на каталожната търговия.

2. Предлагаме биоразградими опаковки

Един от нашите големи проекти е да предложим наистина биоразградими продукти. Като 100% еко- и биоориентирана фирма ние предлагаме на българския пазар биоразградими материали произведени от „BSR" (biodegradable starch resin).От този материал могат да се произвеждат биоразградими чували за смет, чували за битови отпадъци, чинийки, чашки, вилици, лъжици, кутии за сладолед и други от познатите Ви продукти, произвеждани от полиетилен и от други пластмаси.

3. Биоразгадимите ни изделия се разлагат много по-бързо от аналогичните конвенционални пластмасови продукти на пазара

Терминът „биоразградимо" изделие се отнася до способността на материала

да се разгражда под действието на микроорганизми като бактерии, гъбички и водорасли. Крайният резултат на това разграждане е вода и въглероден диоксид (фиг. 1). Нашите изделия са 100% биоразградими и са направени от възобновими растителни суровини. Разпознават се при допир - материята на торбичките е изключително нежна, мека и еластична, позната още като

„прасковена кожа". Материалът, от който са изработени чинийките, чашките, кутийките за сладолед, лъжиците и вилиците е по-твърд, но също е приятен при допир и напълно(100%) компостируем.

Механизмът на биоразграждането (биодеградацията) протича в две фази:

А) Фрагментация вследствие на физико-химично разпадане

Предварителното раздробяване протича за период до 36 месеца, това е видно от рекламите върху торбичките на пазара. Разпадането се дължи на няколко механизма. Един от тях е раздробяването на оксоразградимите изделия чрез окислители. Вторият механизъм се състои в разпадане под въздействие на светлинните (UV) лъчи – това представлява фоторазграждането. Целта на този етап е разпадането на материята на малки фрагменти. То може да спре и до тук ако продуктът не е с органичен произход. При нашия органичен продукт това става в процеса на производство още в завода. По този начин ние скъсяваме многократно общия цикъл на разлагане. Така изделията преминават директно към биоразграждане. Поради това цикълът на нашите изделия е многократно по-къс, по-лесен и по-малко зависещ от външни фактори.

Б) Биоасимилация и минерализация (фиг. 1)

Биоасимилация и минерализация. В нашия случай деградацията започва когато продуктът е поставен в почвата.

При нашия продукт разграждането започва след поставяне в почвата. При него не е необходимо предварително раздробяване, защото молекулите, които го изграждат, са с големина под един микрон. Това е видно от патентната документация. При наличието на кислород следва трансформиране с помощта на микроорганизми на скорбялата във вода и въглероден диоксид.

4. Изделия, които отговарят на ISO 14855

Нашите продукти отговарят на ISO 14855. Този стандартът въвежда понятието „Биоразградимост" и се базира на аеробното биоразграждане на пластмаси, произведени от органични продукти. Този стандарт имитира типичните анаеробни компостиращи

условия. Той симулира и условията на обществените ни сметища като е необходимо само

наличие на въздух. Като крайни продукти се отделят само въглероден диоксид и вода.

Покриването нормите на ISO 14855 доказва, че нашите продукти наистина са

биоразградими.

5. Нашият продукт е патентован

Нашият продукт е произведен от BSR (biodegradable starch resin). BSR (гранули от фиг. 1) е нов продукт не само за българския, но и за световния пазар. Той е патентован от EPO под номер EP 0781807B1. Този патент е публично достояние и Вие може да се запознаете по-подробно със същността и механизма на производството на BSR. Благодарение на новата технология, в крайния продукт не се открива полиетилен, а само органични вещества. Проучванията за биоразградими продукти до 2003г. са били неуспешни, но с разработката на този патент са разрешени най важните проблеми на биоразграждането, съществуващи досега.

BSR е патентован и в САЩ под номер 5 654 353.

6. Няма остатъци след разграждането

Благодарение на патентования процес, нашите продукти минават директно към етапа на биоразграждане. Първият етап вече се е състоял по време на производството в завода. Разглеждайки снимковия материал в патента, можем да забележим, че големината на частиците, след процеса на биоразлагане, е с диаметър под 1 микрон. Всички частици с големина под тази не се считат за замърсител, съгласно световните норми. За сравнение, дебелината на един човешки косъм е над 50 микрона. Този проблем съществува при всички останали торбички като оксоразградими, фоторазградими, оксобиоразградими, фотобиоразградими. При тях крайният остатък е много по-голям от 1 микрон. Те представляват ленти от полиетилен и те продължават да са замърсител, защото реално остават в първоначалния си обем в почвата.

7. Купувайки нашите изделия, Вие:

- се възползвате от една нова възможност, защото нуждата от тези продукти на българският пазар е очевидна;

- използвате български биоразградими опаковъчни продукти;

- използвате продукт от възобновяеми материали;

- спомагате за много по-къс цикъл на разграждане на един от замърсителите – полиетиленовите продукти;

- спазвате европейските норми;

- използвате патентован продукт;

по този начин ВСИЧКИ заедно, дългосрочно и наистина ефективно помагаме за намаляване на замърсяването и за устойчивото опазване на околната ни среда.

 

 


Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

  • тел. ++359 88 683 8636
  • Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.